Sistem ePerolehan MBIP
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI,
81300 JOHOR BAHRU, JOHOR
Tel : 07-555 5000 | Faks : 07-5568 007
Emel : admin@mpjbt.gov.my
Menu Utama
Log Masuk

Laman Web Rasmi MBIP
Iklan Sebut Harga Terkini
Keputusan Permohonan Sebut Harga/Tender
Senarai Pemohon Sebut Harga/Tender
Manual Pengguna Sistem Untuk Syarikat
Manual Pengguna Pendaftaran Pertama Kali
Manual Pengguna Pengemaskinian Pendaftaran
Manual Pengguna Bayar Atas Talian
Borang Pendaftaran Syarikat
Tentang Sistem

Iklan Sebut Harga


Tawaran adalah dipelawa kepada pemborong-pemborong bertaraf BUMIPUTERA dalam kelas 210101 / 210102 / 210103 / 210104 DAN KKM (Terbuka) yang dinyatakan dan berdaftar di bawah tajuk / kod bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut :-


BIL
JENIS KERJA
BILANGAN TAWARAN
GRED, KATEGORI, PENGKHUSUSAN
HARGA DOKUMEN (RM)
1.KERJA MENAIK TARAF ARCGIS ENTERPRISE KE VERSI TERKINI BESERTA PENYELENGGARAAN DAN LATIHAN UNTUK TEMPOH 36 BULAN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI MBIP/T/07/2022 210101 / 210102 / 210103 / 210104 DAN 21011060.00

Dokumen tawaran boleh didapati mulai 08/12/2021 (RABU) hingga 28/12/2021 (SELASA) pada waktu pejabat di Kaunter Bayaran, Pejabat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, 81300 Johor Bahru, Johor dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Bank Draf atau Wang Pos atau Kiriman Wang dibuat atas nama MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI.

Dokumen tawaran yang tidak lengkap adalah tidak sah dan tidak akan diterima. Tempoh sah laku lesen hendaklah sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh tutup tawaran. Naskah Meja Tender akan dipamerkan di Unit Perolehan, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri.

Dokumen yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Tawaran dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada:

Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri
81300 Johor Bahru, Johor

Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 28/12/2021 (SELASA) dan dikehendaki memasukkan ke dalam peti tawaran di Bahagian Pengurusan Kontrak, Pejabat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru, Johor. Pihak kami tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah sekali atau sebarang tawaran.


"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
(DATO' HAJI MOHD HAFFIZ BIN HAJI AHMAD)
Datuk Bandar,
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri.


Tawaran ini juga dipamerkan di papan kenyataan sebagaimana berikut:

  1. Pejabat Majlis Bandaraya Johor Bahru
  2. Pejabat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri
  3. Pejabat Daerah Johor Bahru
  4. Pejabat Jurutera Daerah JKR (D) Johor Bahru

Tarikh Iklan: 08/12/2021


Kembali
Cetak
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI,
81300 JOHOR BAHRU, JOHOR
Tel : 07-555 5000 | Faks : 07-5568 007
Emel : admin@mbip.gov.my
Copyright Integrasys Solution Sdn. Bhd. Hak Cipta Terpelihara